நஜீப் ஜங்

உச்சத்தை எட்டியது ஆளுநர் முதல்வர் அதிகார மோதல்
உச்சத்தை எட்டியது ஆளுநர் முதல்வர் அதிகார மோதல்
அதிகாரிகள் நியமனவிவகாரத்தில் தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் நஜீப் ஜங்குக்கும், முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவாலுக்கும் இடையேயான அதிகார மோதல் உச்ச கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ...[Read More…]