நடுவர்மன்றம்

அவகாசம் தேவை!
அவகாசம் தேவை!
சினிமா நடிகர்கள் எதற்கு அரசியலுக்கு வரவேண்டும்? என்னும் கேள்வி பலரிடமும் இருக்கிறது! சினிமா நடிகர்களையே தூக்கிவிழுங்கும் அளவுக்கு இன்று இந்திய அரசியலில் அரசியல் வாதிகளும் பத்திரிக்கை ஊடகங்களும் ஏன் நீதித் துறையும் தேர்தல் ஆணையமும் ......[Read More…]