நதி நீர்ப் பிரச்சனை

மாற்றத்திற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்
மாற்றத்திற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்
இடைத்தேர்தல் என்றாலே இப்படித்தான் இருக்கும் என்ற நிலை தமிழகத்தில் நிலவுகிறது.  அதனாலேயே இடைத்தேர்தல்களை சந்திப்பதற்கு பல கட்சிகள் தயங்குகின்றன.  களங்கம் இருக்கிறது என்பதற்காக களம் இறங்கத்தயங்கினால் களங்கத்தையும் போக்க முடியாது, கழகங்களையும் மாற்ற முடியாது ......[Read More…]