நந்தினி பசு

சத்ரிய பலம் பெயரளவிற்கே பலம்
சத்ரிய பலம் பெயரளவிற்கே பலம்
மன்னன் கௌசிகன் ஒரு நாள் காட்டிற்கு வேட்டையாட சென்றபோது களைப்பால் வசிஷ்ட முனிவரின் ஆசிரம் அடைந்தார். அங்கு இருந்த "நந்தினி" பசு மீது ஆசைப்பட்டு... பத்து கோடி பசுக்கள் தருகிறேன் எனக்கு இந்த ......[Read More…]