நபார்டு வங்கி

கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக ரூ.21,000 கோடி விவசாயக் கடன்
கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக ரூ.21,000 கோடி விவசாயக் கடன்
விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக ரூ.21,000 கோடி விவசாயக் கடன் வழங்குவதற்கு நபார்டு வங்கிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. உயர் மதிப்புடைய ரூபாய் நோட்டுகளுக்குத் தடை விதித்ததால், நாடு முழுவதும் பணத் தட்டுப்பாடு ......[Read More…]