நம்பி நாராயணன்

நாட்டுபற்று என்பது இதுதான்
நாட்டுபற்று என்பது இதுதான்
"உண்மையான இந்தியனாக இத்தேசத் திற்காக பாடுபட்டால் உனக்கு 10 பைசா தேறாது, மாறாக கடும் அவமானங்களை சந்திக்கநேரும். அது எவ்வளவு பெரும் விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் தேசத்தை எதிர்த்து பிரிவினைபேசினால் அமெரிக்காவில் அழைத்து டாக்டர் ......[Read More…]