நம்ரதா நிக்கி ஹாலே

இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நிக்கி ஹாலே அமெரிக்காவின் கவர்னர்
இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நிக்கி ஹாலே அமெரிக்காவின் கவர்னர்
அமெரிக்காவின் தெற்கு கரோலினாவின் கவர்னராக நம்ரதா நிக்கி ஹாலே பதவி ஏற்றுள்ளார். இவர் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர், இவரது பெற்றோர் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் , நம்ரதா நிக்கி ஹாலே அமெரிக்காவில் பிறந்து ......[Read More…]