நரசிம்ஹ அவதாரம்

நவராத்திரி 8ம் நாள்: தேவி நரசிம்ஹி
நவராத்திரி 8ம் நாள்: தேவி நரசிம்ஹி
நவராத்திரி எட்டாவது நாளில் நாம் வழிபட வேண்டிய தேவி நரசிம்ஹி. தன் பக்தன் பிரகலாதனுக்காக இரண்யகசிபுவை சம்ஹாரம் செய்வதற்காக பகவான் நரசிம்ஹ அவதாரம் எடுத்தபோது நரசிம்ஹரின் சக்தியாகத் திகழ்ந்தவள் நரசிம்ஹி. நரசிம்ஹி மனித உடலும், ......[Read More…]