நரபலிகொடுத்து

தான்சானியாவில்  மந்திரவாதிகள் ஆறு  பெண்களை நரபலிகொடுத்து பூஜை
தான்சானியாவில் மந்திரவாதிகள் ஆறு பெண்களை நரபலிகொடுத்து பூஜை
மந்திரவாதிகளின் ஆதிக்கம் இன்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உண்டு நோய் ஏற்பட்டால் மக்கள் மருத்துவமனைக்கு செல்வதைவிட மந்திரவாதிகளை தேடிசெல்வதே அதிகம். இந்நிலையில் தான்சானியா நாட்டில் மந்திரவாதிகள் ஆறு பெண்களை நரபலிகொடுத்து பூஜை செய்துள்ளனர். அந்த ஆறு பெண்களையும் ......[Read More…]