நரேந்திர தாமோதரதாஸ் மோடி

நன்மை தர புறப்பட்டுவிட்ட சுனாமியே வா! நரேந்திர மோடியே வா!!
நன்மை தர புறப்பட்டுவிட்ட சுனாமியே வா! நரேந்திர மோடியே வா!!
இந்திய சரித்திரம் எத்தனையோ தலைவர்களை கண்டெடுத்துள்ளது..எல்லோரும் ஒவ்வொரு வகையில் சிறப்பானவர்கள்.. ...[Read More…]