நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி

இந்தியாவின் மொத்த மின்தேவையில் 35 சதவிகிதத்தை குஜராத் மட்டுமே பூர்த்திசெய்யும்
இந்தியாவின் மொத்த மின்தேவையில் 35 சதவிகிதத்தை குஜராத் மட்டுமே பூர்த்திசெய்யும்
நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி, பிரதமர் வேட்பாளர் தானா... அல்லது பிரதமரே ஆகிவிட்டாரா என சந்தேகத்தை உண்டாக்குகிறது, இந்தியாமுழுக்க அலையடிக்கும் 'மோடி மேனியா'! 2004-ல் 'இந்தியா ஒளிர்கிறது' என்பதை முன்வைத்து தேர்தலை எதிர்கொண்ட பாரதிய ......[Read More…]