நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை குறிப்பு

நரேந்திர மோடி கடந்து வந்த பதை
நரேந்திர மோடி கடந்து வந்த பதை
இன்றைய தேதியில் நரேந்திரமோடிக்கு நிகராக இன்னொரு தலைவர் இழிவு படுத்தப்பட்டதே இல்லை. இத்தனை தீவிரமாக எதிர்க்க பட்டதும் இல்லை. பரிசீலனை இன்றி, நிராகரிக்க பட்டதும் இல்லை. சாதி அரசியல் மேலாதிக்கம்செலுத்தும் இன்றைய சூழலில், சாதி ......[Read More…]