நவராத்திரி கட்டுரை

நவராத்திரி விரதம்
நவராத்திரி விரதம்
சக்தியை நோக்கி அனுட்டிகும் விரதங்களில் ஒன்று தான் நவராத்திரி விரதம். மனிதனுக்கு அவசியமான ஆற்றலின் அதிதேவதையாக விளங்குகின்ற சக்தியைப்போற்றும் விரதமாக நவராத்திரி விரதம் அனுட்டிக்கப்படுகிறது. நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்களும் விரதம் இருப்ப வர்கள், உபவாசியாக இருந்து ......[Read More…]

நவராத்திரி 4ம் நாள்: வைஷ்ணவி தேவி
நவராத்திரி 4ம் நாள்: வைஷ்ணவி தேவி
நான்காம் நாளில் நாம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் வைஷ்ணவி தேவி. வைஷ்ணவி என்பவள் விஷ்ணுவின் சக்தி ஆவாள். திருமாலை போலவே நீலநிறத் திருமேனியையும், கரிய கூந்தலையும் உடையவள், தன்னுடைய இரண்டுகரங்களில் சங்கும் சக்கரமும் ஏந்தியவள். ......[Read More…]

நவராத்திரி 3ம் நாள்: அம்பிகை இந்திராணி!
நவராத்திரி 3ம் நாள்: அம்பிகை இந்திராணி!
நவராத்திரியின் முதல் மூன்று தினங்களில் மலைமகளான பார்வதியின் அம்சமாகவிளங்கும் துர்கையையும், அடுத்துவரும் மூன்று தினங்களில் அலைமகளான லட்சுமி தேவியையும், இறுதி மூன்று தினங்களில் கலைமகளான சரஸ்வதி தேவியையும் வழிபடவேண்டும் என்று பார்த்தோம். நவராத்திரியின் முதல் நாளில் ......[Read More…]

நவராத்திரி இரண்டாம் நாள்:  தேவி பிரம்மசாரிணி!
நவராத்திரி இரண்டாம் நாள்: தேவி பிரம்மசாரிணி!
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒளிந்திருக்கும் குழந்தை தனமான ஆர்வங்களை வெளியே கொண்டுவரும் ஓர் அற்புத தருணமே இந்த நவராத்திரித் திருவிழா என்றால் அதுமிகையாகாது. ஆயிரம் கதைகளை சொல்லும் பொம்மைகளை குழந்தைகள் தொடங்கி பெரியவர்கள்வரை விரும்பாதவர்களே கிடையாது. பெண் ......[Read More…]