நிடி ஆயோக்

100 நாட்களில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம்
100 நாட்களில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம்
மோடி தலைமையிலான அரசு, அடுத்த, 100 நாட்களில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்த திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளோம். மாதந்தோறும், லட்சக் கணக்கான இளைஞர்கள், தொழிலாளர் சந்தைக்கு வந்துகொண்டு இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை உருவாக்க, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ......[Read More…]