நியூட்ரினோ

ஏன் நியூட்ரினோ ஆய்வு அவசியம்?
ஏன் நியூட்ரினோ ஆய்வு அவசியம்?
அப்துல் கலாம் அவர்களின் பதிவு ! ஒருகாலத்தில், நியூட்ரினோ ஆய்வில் இந்தியா முன்னோடியாக இருந்தது. கர்நாடக மாநிலத்தின் கோலார் தங்கச் சுரங்கத்தில் 1960-களில் நியூட்ரினோ ஆய்வுக்கூடத்தை நிர்மாணித்திருந்தோம். அப்போது அதுதான் உலகிலேயே மிகவும் ஆழமான நியூட்ரினோ ......[Read More…]

April,9,18,