நிலையம்

கூடங்குளம் (மின்) சாரமற்ற போர்
கூடங்குளம் (மின்) சாரமற்ற போர்
கீழே உள்ள வாழ்வாதார பெட்டி செய்தியை பாருங்கள் , இத்தனை ஆயிரம் உள்ளூர் வாசிகளின் பிழைப்பில் மண்ணை போடுகிறார்கள் கூடங்குளம் அணு மின் நிலைய எதிர்ப்பு போராட்ட புகழ் உதய குமார் , ......[Read More…]

பசுமைச் சுதந்திரம்
பசுமைச் சுதந்திரம்
அதிகரித்துவரும் வெப்பநிலையைத் தடுக்க ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளும் இவ்வேளையில், குளிர்ச்சியான செய்திகளும் கிடைத்த வண்ணம் உள்ளன. 53 வருடங்களுக்குள் தீர்ந்துவிடுமென எதிர்பார்த்த எண்ணெய்வளம் மீண்டும் பாவனைக்கு உகந்ததாக மாற்றும் கண்டுபிடிப்பை Los Alamos தேசிய ஆராய்ச்சி ......[Read More…]