நெருக்கடி நிலை

நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை நெருக்கடி நிலையை விடக் கொடுமையானது
நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை நெருக்கடி நிலையை விடக் கொடுமையானது
இந்தியா விடுதலையடைந்து அறுபத்தைந்து வருடங்கள் முடிந்துவிட்டன. 1975-77 காலத்தில் நிலவிய நெருக்கடி நிலையின்போது தான் மக்களின் விடுதலையுணர்வும் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரமும் நசுக்கப்பட்டன என்று நான் எப்போதும் கருதிவருகிறேன். ...[Read More…]

நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்துப் போராட்டம்
நெருக்கடி நிலையை எதிர்த்துப் போராட்டம்
இந்த 21 மாதங்களில் பலகுடும்பங்களுக்கு மகத்தான_நஷ்டம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும் அதை அவர்கள் நாட்டுக்காகசெய்த கைங் கர்யமாக கருதினார்கள். இப்படி ஆகிவிட்டதே என ஏக்கமோ பாதிப்போ அடையவில்லை. ...[Read More…]