பக்தி பாடல்

பக்திப் பாடல்கள்
பக்திப் பாடல்கள்
இந்து ஆன்மிக பக்திபாடல்களை கேட்டு மகிழுங்கள் , தற்போது விஷ்ணுவின் பக்தி பாடல்கள் , பெருமாள் மற்றும் கிருஷ்ணனின் பக்திபாடல்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன, விரைவில் மற்ற கடவுள்களின் பக்தி பாடல்கள் தரப்படும்   விஷ்ணு / பெருமாள் ......[Read More…]

குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா M.S. சுப்புலக்ஷ்மி
குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா M.S. சுப்புலக்ஷ்மி
குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா-M.S. சுப்புலக்ஷ்மி பாடிய பக்தி பாடல் குறையொன்றுமில்லை-மறை மூர்த்தி| கண்ணாகுறையொன்றுமில்லை| கண்ணாகுறையொன்றுமில்லை| கோவிந்தா கண்ணுக்குத் ......[Read More…]

ஆடாது அசங்காது வா கண்ணா; கே ஜே யேசுதாஸ்
ஆடாது அசங்காது வா கண்ணா; கே ஜே யேசுதாஸ்
ஆடாது அசங்காது வா-கண்ணா கண்ணனை போற்றி யேசுதாஸ் பாடும் பக்தி பாடல் காணொளி (வீடியோ) ஆடாது அசங்காது ......[Read More…]