பங்கு அதிகம்

உணவை  எளிதில் ஜீரணமாக்கும்  பெருங்காயம்
உணவை எளிதில் ஜீரணமாக்கும் பெருங்காயம்
நம்ம தமிழ் நாட்டுல ரசத்தையும், சாம்பாரையும் 'கமகமக்க' வைப்பதில் பெருங்காயத்தின் பங்கு அதிகம் . இதை, 'கடவுளர்களின் மருந்து' என்று குறிப்பிடுவது உண்டு . பச்சையாக இருக்குறப்போ சகிக்க முடியாத இதனோட வாசனை, சமையல்ல ......[Read More…]