படவேடு

படவேடு  ரேணுகா அம்பாள் ஆலயம்
படவேடு ரேணுகா அம்பாள் ஆலயம்
பரசுராமர் சரித்திரத்தைப் படிப்பவர்களால் ரேணுகாம்பா சரித்திரத்தைப் படிக்காமல் இருக்க முடியாது. ரேணுகாம்பாள் அத்ரி முனிவரின் மனைவியானவர். ஒரு காலத்தில் தத்தாத்திரேயர் அவரை ஜகன்மாதா என வணங்கியவர். அதுபற்றி அவர் ரேணுகா தேவியின் மகனான பரசுராமரிடமே ......[Read More…]