பட்டியலின மக்கள்

பட்டியலின மக்களை தொடர்ந்து அவமதிக்கும் திமுக
பட்டியலின மக்களை தொடர்ந்து அவமதிக்கும் திமுக
பட்டியலின மக்களை தொடர்ந்து அவமதிக்கும் திமுக.,வை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் மத்திய சென்னை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் அவர்கள் இன்று பத்திரிக்கை யாளர்களை சந்தித்த போது ;நாங்கள் என்ன மூன்றாம் தர ......[Read More…]