பட்னாவிஷ்

யார் இந்த பட்னாவிஷ்?
யார் இந்த பட்னாவிஷ்?
44 வயதான பட்னாவிஷ், 197௦-ம் ஆண்டு நாபூரிலுள்ள கங்காதர்ராவ்-சரிதா தம்பதியின் மகனாகப் பிறந்தவர் பட்னாவிஷ். அப்பா கங்காதர் ஜனசங்கத்தில் தீவிரமாக இருந்தவர். மேல்சபை உறுப்பினராக இருந்தவர். அம்மா சரிதா, விதர்பா ஹவுசிங் கிரெடிட் ......[Read More…]

November,17,14,