பணம்

அவசர உலகம்
அவசர உலகம்
மனிதன் தனது பசிக்காக உணவை மட்டுமே தேடித் திரிந்த காலம் -'கற்காலம்'. இன்று மனிதன் தனது வசதிகளுக்காகவே தேடி, வாழ்வின் உயிர் நாடியான - அன்பு, உறவுகள், பக்தி, பாசம், நேசம் இவைகளைத் ......[Read More…]

February,22,14, ,
நல்லவர்களாக வாழுங்கள்; விவேகானந்தர்
நல்லவர்களாக வாழுங்கள்; விவேகானந்தர்
சித்தாந்தங்களையும், தத்துவங்களையும்* தெரிந்து கொள்வதால் என்ன-நன்மை விளைய போகிறது!நல்லவர்களாக வாழுங்கள், மற்றவர்களுக்கு நன்மைசெய்து வாழ்வை பயனுடையதாக்குங்கள். சுயநலம் சிறிதும் இல்லாமல், புகழ் , பணம் என்னும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பிறருக்கு-நன்மை செய்ய வேண்டும் ......[Read More…]