பண்டிட்களால்

பண்டிட்கள் இல்லாமல் காஸ்மீர் முழுமையாகாது-காஸ்மீர் முதல்வர்
பண்டிட்கள் இல்லாமல் காஸ்மீர் முழுமையாகாது-காஸ்மீர் முதல்வர்
மோடி அரசின் சாணக்கியத்தனம் மெல்ல மெல்ல வே லை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது என்றே சொல்லலாம். ஏனெ ன்றால் இது வரை அமைதியாக இருந்த காஸ்மீர் முதல்வர்மகபூபா முப்தி நேற்று காஸ்மீர் பண்டிட்கள் பற்றி ......[Read More…]

ஸ்ரீனிவாச சுதி; வேத  பண்டிட்களால் பாடப்படும் சமஸ்கிருத பாடல்
ஸ்ரீனிவாச சுதி; வேத பண்டிட்களால் பாடப்படும் சமஸ்கிருத பாடல்
வேத பண்டிட்களால் பாடப்படும் சமஸ்கிருத பாடலாகும் "ஸ்ரீனிவாச சுதி " {qtube vid:= } ...[Read More…]