பண்டிட் தீன்தயாள்

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சித்தாந்த தத்துவ சிற்பி
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சித்தாந்த தத்துவ சிற்பி
பண்டிட் தீனதயாள் உபாத்தியாய அவர்களின் பிறந்தநாள் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மண்டல் மற்றும் பூத்களில், பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ......[Read More…]