பதப்படுத்தும் மையம்

நாடுமுழுவதும் ரூ.6 ஆயிரம்கோடி மதிப்பில் 250 வேளாண் பொருள்கள் பதப்படுத்தும் மையங்கள்
நாடுமுழுவதும் ரூ.6 ஆயிரம்கோடி மதிப்பில் 250 வேளாண் பொருள்கள் பதப்படுத்தும் மையங்கள்
நாடுமுழுவதும் ரூ.6 ஆயிரம்கோடி மதிப்பில் 250 வேளாண் பொருள்கள் பதப்படுத்தும் மையங்களை அமைக்க மத்தியஅரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது குறித்து மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல்துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கௌர் பாதல், தில்லியில் செய்தியாளர் களிடம் வியாழக் கிழமை ......[Read More…]