பயங்கரவாதத்துக்கு

வி.ஐ.பி.களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும்  பணியிலிருந்து கறுப்பு பூனை படையை முற்றிலுமாக விடுவிக்க திட்டம்
வி.ஐ.பி.களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் பணியிலிருந்து கறுப்பு பூனை படையை முற்றிலுமாக விடுவிக்க திட்டம்
தேசிய பாதுகாப்பு படையினரை ( கறுப்பு பூனை படை), வி.ஐ.பி.களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் பணியிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுவித்து, பயங்கரவாதத்துக்கு_எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்த, மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது. தேசிய பாதுகாப்பு படை டைரக்டர் ......[Read More…]