பரத்வாஜ மகரிஷி

உலகின் முதல் விமானம் 1
உலகின் முதல் விமானம் 1
சமீபத்திய பதிவில் பரத்வாஜ மகரிஷியின் 'வைமானிக சாஸ்த்ரா' புத்தகம் குறித்த மேலை நாட்டு விஞ்ஞானிகளின் விமர்சனம் குறித்து சொல்லியிருந்தேன்!!! ஆனால் பரத்வா ஜரின் புத்தகம் மெய்யானதே என்பதற்கான ஆதாரத் தையும் இன்று தருகிறேன்!!! ...[Read More…]

பரத்வாஜ மகரிஷி 2
பரத்வாஜ மகரிஷி 2
மகரிஷி பாரத்வாஜரால் நமக்கு வழங்கப்பட்ட பொக்கிஷமான வைமானிக சாஸ்த்ரா என்னும் நூல் அவருடைய 'யந்திர சர்வாசா' என்னும் நூலின் ஒரு பாகமேயாகும்! யந்திர சர்வாசா என்னும் நூல் பல வகைப் பொறிகளை உருவாகும் ......[Read More…]

பரத்வாஜ மகரிஷி 1 :
பரத்வாஜ மகரிஷி 1 :
இந்தத் தலைப்பிலான புராண இதிகாச பாத்திரப் படைப்புகள் பற்றிய பதிவுகள் நண்பர்களால் வரவேற்பைப் பெற்றாலும் இந்தப் பதிவுகளை அவ்வப்போது வெவ்வேறு தளங்களில் தரவேண்டும் என்று நினைத்து கொஞ்சம் மாற்றிக் கொள்கிறேன்!!! ஆனால் பல ......[Read More…]