பரீந்திரகுமார் கோஷ்

கவர்னர் சர் ஆண்ட்ரு பிரேசரை தூக்கமின்றி புலம்ப வைத்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் 4
கவர்னர் சர் ஆண்ட்ரு பிரேசரை தூக்கமின்றி புலம்ப வைத்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் 4
அலிப்பூர் சதி வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பீச்கிராப்ட் என்பவர் இவ்வழக்கின் பிரதான குற்றவாளியான அரவிந்தகோஷ்-ன் கல்லூரித்தோழர். இருவரும் ஒன்றாகவே ஐ.சி.எஸ் பட்டம் பெற்றவர்கள்.எனவே தம் கல்லூரித்தோழரை குற்றவாளியாகப் பார்ப்பதில் அவர் மிகவும் சங்கடப்பட்டார். ...[Read More…]

கவர்னர் சர் ஆண்ட்ரு பிரேசரை தூக்கமின்றி புலம்ப வைத்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் 3
கவர்னர் சர் ஆண்ட்ரு பிரேசரை தூக்கமின்றி புலம்ப வைத்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் 3
அலிப்பூர் சதி வழக்கில் பரிந்திரகுமார் கோஷ் கொடுத்த வாக்குமூலம் "கனம் நீதிபதி அவர்களே! நான் ஒரு வங்காளி-இந்தியன்! எங்கள் முன்னோர்கள் ஏமாந்தபோது, எங்கள் தலையில் ஏறி, முதுகில் சவாரி செய்யும் பிரிட்டஷ் பிரதிநிதிகள் எங்கள் ......[Read More…]

கவர்னர் சர் ஆண்ட்ரு பிரேசரை தூக்கமின்றி புலம்ப வைத்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் 1
கவர்னர் சர் ஆண்ட்ரு பிரேசரை தூக்கமின்றி புலம்ப வைத்த பரீந்திரகுமார் கோஷ் 1
குதிராம் இறந்தபிறகு அவனது சாம்பலை வங்கத்து தாய்மார்கள் தங்கத்தினை அள்ளுவது போல அள்ளி தங்களின் குழந்தைகளுக்கு பாலில் கலந்துஊட்டிய வீர வரலாற்றினை கடந்த பதிவில் பார்த்தோம். வந்தேமாதரம் எனும் பத்திரிகையில் அரவிந்தர் எனப்படும் அரவிந்த ......[Read More…]