பறக்கும் தட்டு

லண்டனில்  பறந்த  பறக்கும் தட்டு
லண்டனில் பறந்த பறக்கும் தட்டு
லண்டனில் பிபிசி ரேடியோ கட்டிடத்திற்கு மேலே வானில் மேககூட்டங்களுக்கு நடுவே பறக்கும் தட்டு பறந்ததை லண்டன் வாசிகள் பார்த்தனர் மேலும் அதை தங்களது காமிராவில் பதிவு செய்துள்ளனர் . ......[Read More…]