பல்கலைக் கழகங்கள்

இந்தியப் பல்கலைக் கழகங்கள் சர்வதேசத் தரத்திலான சிறந்த கல்வி நிலையங்களாக முடியும்
இந்தியப் பல்கலைக் கழகங்கள் சர்வதேசத் தரத்திலான சிறந்த கல்வி நிலையங்களாக முடியும்
இந்தியாவில் 760 பல்கலைக் கழகங்கள் இருந்தாலும், அவை உலகத்தரம் வாய்ந்த, தலைசிறந்த கல்வி மையங்களாகத் திகழவில்லை என்பது வேதனை யளிக்கிறது.  நமது நாட்டில் நல்ல பல்கலைக் கழகங்கள் இருப்பது உண்மைதான். ஆனால், அதைவிட தலை சிறந்த ......[Read More…]