பாகிஸ்தானும்

பாகிஸ்தானும் அதன் அமெரிக்க உறவும்
பாகிஸ்தானும் அதன் அமெரிக்க உறவும்
பாகிஸ்தான் என்கிறதேசம் உருவான நாளிலிருந்து அமெரிக்க-பாகிஸ்தான் நட்புறவு இன்று இருக்கும் அளவுக்கு என்றைக்குமே சிதில மடைந்த நிலையை அடைந்த தில்லை என சொல்லி விடலாம். அமெரிக்கவெறுப்பு என்பது என்றைக்குமே பாகிஸ்தானிய மதவாத அரசியலி ......[Read More…]