பாடப்புத்தகங்களும்

சமச்சீர் பாட நூல்கள் தரம் குறைந்தவை; நிபுணர் குழு
சமச்சீர் பாட நூல்கள் தரம் குறைந்தவை; நிபுணர் குழு
சமச்சீர் கல்வி முறையிலான பாடத்திட்டமும், பாடப்புத்தகங்களும் தரம் குறைந்தவைகளாக இருப்பதாகவும் . எனவே, இந்தக் கல்வி ஆண்டில் அவற்றை பயன்படுத்த இயலாது என உயர்-நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யபட்ட நிபுணர்-குழுவின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது . ......[Read More…]