பாட்னாவுக்கு

அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறியுள்ள அப்துல் கலாமின் பீகார் பயணம்
அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறியுள்ள அப்துல் கலாமின் பீகார் பயணம்
பாட்னாவுக்கு வந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமை, பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றது அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதபடுகிறது .ஜனாதிபதி தேர்தலில் அப்துல்கலாமை நிறுத்த ......[Read More…]