பாதுகாப்புப் படையினர்

காஷ்மீரத்துக்கு தேவை அறுவை சிகிச்சை….
காஷ்மீரத்துக்கு தேவை அறுவை சிகிச்சை….
பர்ஹான் வானி என்ற தீவிரவாதியைப் பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக் கொன்றதைத் தொடர்ந்து, காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் கலவரம் மூண்டது. இந்தக் கலவரம் இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. கலவரத்தை அடக்கப் பாதுகாப்புப் படையி னர் மேற்கொண்ட ......[Read More…]