பாதுகாப்பு இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சவால்

பாதுகாப்பு இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சவால்
பாதுகாப்பு இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சவால்
பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் புதுதில்லியில் இன்று பாதுகாப்புத் துறையில் புதுமைகளைப் புகுத்தி,  டிஸ்க் 4 எனப்படும் `பாதுகாப்பு இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சவால் 4’-ஐ, iDEX நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார். 13 லட்சத்துக்கும் அதிகமான ராணுவவீரர்கள் ......[Read More…]