பாதுகாப்பு உதவி

பாக்.கிற்கு பாதுகாப்பு உதவி நிறுத்தம்:அமெரிக்கா அதிரடி
பாக்.கிற்கு பாதுகாப்பு உதவி நிறுத்தம்:அமெரிக்கா அதிரடி
பாக்.கிற்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பு உதவி யையும் அமெரிக்க அதிரடியாக நிறுத்தியுள்ளது. "பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்காக கூறிவந்த பாகிஸ்தானுக்கு, கடந்த, 15 ஆண்டுகளில், அமெரிக்க அரசுகள் முட்டாள் தனமாக, 2.10 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி அளித்தது. ......[Read More…]