பாதுகாப்பு நிறுவன காவலாளிகள்

தனியார் நிறுவன காவலாளிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க மத்திய அரசு முடிவு
தனியார் நிறுவன காவலாளிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க மத்திய அரசு முடிவு
கார்ப்பரேட் அலுவலகங்கள், தொழிற் சாலைகள், வணிகவளாகங்கள், குடியிருப்புகள் போன்றவற்றில் தனியார் பாதுகாப்புநிறுவன காவலாளிகள் பணியில் உள்ளனர். நாடுமுழுவதும் அவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 50 லட்சமாக உள்ளது. ஆனால், அவர்களுக்கு போதியபயிற்சி இல்லாததாலும், ஆயுதம் இல்லாததாலும் ......[Read More…]