பாரத்நெட்

பாரத்நெட் திட்டத்துக்கு ரூ.6,000 கோடி!
பாரத்நெட் திட்டத்துக்கு ரூ.6,000 கோடி!
2020-2021-ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்பை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்அறிவித்தார் . ஔவையார் பாடலை உதாரணமாகக் கூறிய விவசாயத்துறை குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்ட நிர்மலா சீதா ராமன் தொடர்ச்சியாக, உள்கட்டமைப்பு, விவசாயத்துறை, எரிவாயுத்துறை உள்ளிட்ட ......[Read More…]

February,1,20,