பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட்

பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் ஒருலட்சம் பேருக்கு விருப்ப ஓய்வு
பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் ஒருலட்சம் பேருக்கு விருப்ப ஓய்வு
பிஎஸ்என்எல் (பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட்) செலவினத்தை குறைக்கும்வகையில், அதன் ஊழியர்கள் ஒருலட்சம் பேருக்கு விருப்ப ஓய்வு அளிக்கும்திட்டம் மத்திய அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ...[Read More…]