பாரிவேந்தர்

மாணவனுக்கு பட்டங்கள் மீதும், மக்களுக்கு அரசுமீதும் நம்பிக்கை இல்லை
மாணவனுக்கு பட்டங்கள் மீதும், மக்களுக்கு அரசுமீதும் நம்பிக்கை இல்லை
''மாணவனுக்கு, அவன்பெற்ற பட்டங்கள் மீதும், மக்களுக்கு அரசுமீதும், பண முதலீடு செய்வோருக்கு நாட்டின் மீதும், நம்பிக்கை இல்லை; இந்த நம்பிக்கை இன்மையை போக்க, அனைவரும் பாடுபடவேண்டும்'' என, மாணவர்களுக்கு, நரேந்திரமோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். ...[Read More…]