பாரி வேந்தர்

இந்தியாவுக்கு ஒருசாதனையாளர் பிரதமராக வரவேண்டும்
இந்தியாவுக்கு ஒருசாதனையாளர் பிரதமராக வரவேண்டும்
நரேந்திரமோடி இந்தியாவின் சாதனையாளர். அவரின் சாதனைகளின் காரணமாகத் தான் 4வது முறையாக குஜராத்தின் முதல்வராக உள்ளார். இந்தியாவுக்கு ஒருசாதனையாளர் பிரதமராக வரவேண்டும் என இந்திய ஜனநாயக கட்சித் தலைவர் பாரி வேந்தர் தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]

February,9,14,