பார்லி

பார்லி., தொடர் முடக்கம் சம்பளம் மற்றும் படியை விட்டுத்தந்த பிரதமர்
பார்லி., தொடர் முடக்கம் சம்பளம் மற்றும் படியை விட்டுத்தந்த பிரதமர்
பார்லி., கூட்டத்தொடர் நடக்காத, 23 நாட்களை விடுப்புநாட்களாக அறிவித்து, அந்த நாட்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் படியை விட்டுத்தருவதாக, பிரதமர், நரேந்திர மோடி அறிவித்ததையடுத்து, அவரதுசம்பளத்தில் இருந்து, 79,752 ரூபாய் பிடித்தம் செய்யப்பட்டது. கடந்த மார்ச், 5ல் ......[Read More…]