பாலகங்காதர திலகர்

சிங்கக்குட்டிகள் போல இளைஞர்களையும் , மாணவர்களையும் துள்ளிக்க செய்த திலகர்
சிங்கக்குட்டிகள் போல இளைஞர்களையும் , மாணவர்களையும் துள்ளிக்க செய்த திலகர்
அந்நிய ஆங்கில அரசுக்கு இந்தியர்கள் மனு மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆங்கிலேயரான ஏ.ஓ.ஹ்யூம் என்பவரால் 1885இல் துவக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் இயக்கத்தைச் சுதந்திரப் போராட்ட இயக்கமாக மாற்றிய பெருமை திலகரையே சாரும். ......[Read More…]

மீண்டும் பிள்ளையார்  சுழி
மீண்டும் பிள்ளையார் சுழி
சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவர், அகில பாரத அளவில் புகழ்பெற்றார். அவரது வார்த்தைக்கு அவர் பேசுகின்ற மொழி தெரியாதவர்கள்கூட மதிப்பு கொடுத்தார்கள். அவரைக் கண்டு ஆங்கில அரசாங்கம் நடுங்கியது. ஆங்கிலேய அரசாங்கம் அவரை ஒரு ......[Read More…]