பாலச்சந்திரன் படுகொலை

பாலச்சந்திரன் படுகொலை   போரின் கோரமுகத்தை கட்டுகிறது
பாலச்சந்திரன் படுகொலை போரின் கோரமுகத்தை கட்டுகிறது
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைவரின் மகன் பாலச்சந்திரன் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக வெளியாகியுள்ள புகைப்படம் போரின் ஒரு கோரமுகத்தை வெளிப்படுத்தி யுள்ளதுடன் அந்தப்புகைப்படம் உக்கிரமான இலங்கைப் போரின் ஒருசான்றாக அமைந்துள்ளது என்று ...[Read More…]