பாலாறு

பாலாறு – கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு
பாலாறு – கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு
பாலாறு - கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு திட்டத்திற்கு, சாத்தியக் கூறு அறிக்கை தயாரிக்க, மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. கோடை காலங்களில் ஏற்படும் வறட்சியை சமாளி க்கவும், மழைக்காலங்களில், வெள்ளப் பெருக்கால் ஏற்படும்பேரழிவை தடுக்கவும், நாட்டில் ......[Read More…]

November,27,17, ,