பாலின சமத்துவம்

தலாக் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு நியாயமானது
தலாக் மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு நியாயமானது
மதசுதந்திரத்தையும் நம்பிக்கையையும் மதிக்கும் நாடு இந்தியா என்பதில் சந்தேகம்இல்லை. ஆனால் அறிவுக்கு புறம்பான பாகுபாடுகாட்டும் நடவடிக்கைகள் மத சுதந்திரத்தில் சேர்ந்ததல்ல. இந்த நடைமுறைகளைப் பாதுகாக்க முடியாது என்று மத்திய சட்டஅமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார். முஸ்லிம்கள் ......[Read More…]