பாஸ்போர்ட்

விண்ணப்பித்த ஒருவாரத்துக்குள் பாஸ்போர்ட்
விண்ணப்பித்த ஒருவாரத்துக்குள் பாஸ்போர்ட்
 விண்ணப்பித்த ஒருவாரத்துக்குள் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்படும் என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. புதிதாக பாஸ்போர்ட் கேட்டு விண்ணப்பிப் பவர்களின் முகவரி, பின்னணியை அறிய போலீஸ் விசாரணை கட்டாயமாக இருந்தது. இதனால் கால தாமதம் ஏற்படுவதாக நீண்டகாலமாக ......[Read More…]