பிஎம். கோ்ஸ்

பி.எம்.கோ்ஸ் நிதியத்திலிருந்து கரோனா நோயாளிகளுக்கு 50,000 செயற்கை சுவாசக்கருவிகள்
பி.எம்.கோ்ஸ் நிதியத்திலிருந்து கரோனா நோயாளிகளுக்கு 50,000 செயற்கை சுவாசக்கருவிகள்
‘‘கரோனா தொற்று நோயாளிகளுக்கு உதவிட ‘இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்வோம்’ திட்டத்தின்கீழ் 50, 000 செயற்கை சுவாசக்கருவிகள் தயாரிக்கப்பட்டு அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவ மனைகளுக்கு விநியோகிக்கப் படுகிறது. பி.எம்.கோ்ஸ் நிதியம்மூலமாக ......[Read More…]