பிச்சைக்காரர்

பிச்சைக்காரர்களை ஒழிக்க புதிய சட்டம்
பிச்சைக்காரர்களை ஒழிக்க புதிய சட்டம்
பிச்சைக்காரர்களை ஒழிக்க முடிவு செய்துள்ள மத்திய அரசு, ஆதரவற்றோர் மற்றும் மிகவும் ஏழைகளுக்கு, தொழில் திறன், தங்குமிடம் மற்றும் நிதியுதவி அளித்து, அவர்களை பிச்சைக்காரர்களாக மாறாமல் தடுக்கும் புதுமையான முயற்சியில் இறங்கவுள்ளது. இதற்காக, விரைவில் ......[Read More…]